"Els altres Candels" - Premi Teatre LLeida

Texto no estrenado.